Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

Zakład pracy musi prawidłowo funkcjonować. Oczywiście na terenie zakładu pracy obowiązuje transport wewnętrzny, znajdują się tam także drogi ruchu pieszego. Pracownikom należy zapewnić bezpieczne warunki nie tylko do pracy, ale też...

Przeczytaj

Pytania i odpowiedzi egzaminacyjne z zakresu...

W tym artykule przedstawione zostaną niektóre pytania oraz odpowiedzi, które mogą przytrafić się na egzaminie u osób, które będą...

Przeczytaj

Wypadki i zagrożenia

Możliwe wypadki i zagrożenia zdrowotne Według ustawy wypadkowej, uraz - jako skutek zaistniałego wypadku występuje wtedy, kiedy ciało...

Przeczytaj

Wymagania BHP w magazynach

Na podstawie przeanalizowanych przepisów, norm i pozycji literackich z kręgu magazynowania dóbr i towarów, a także na podstawie licznych...

Przeczytaj

Zagrożenia powodujące wypadki w magazynach

Zagrożenia powodujące wypadki w magazynach Wypadki w miejscach pracy zdarzają się wszędzie i zazwyczaj nie bez przyczyny. Jeżeli chodzi...

Przeczytaj

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Artykuł omawia, jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika w związku z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ze...

Przeczytaj